Čo odhalí fasáda domu???

Fasáda domu odhalí o povahe jeho majiteľa naozaj veľa. K akému životnému štýlu inklinuje, či ide o extroverta, alebo introverta, človeka s romantickou dušou alebo uprednostňujúceho skôr racio.

Pozor na tepelné mosty

Pri montáži takejto odvetranej fasády je však veľmi dôležité, aby nevznikali tepelné mosty pri kotvení podkonštrukcie. Pri hliníkových a oceľových podkonštrukciách treba tepelné mosty prerušiť. Ak sa tepelné mosty nepodarí minimalizovať, vznikajú bodové tepelné mosty, ktoré zhoršujú parametre obvodového plášťa. Treba si uvedomiť, že každé jedno kotvenie má svoju plochu a tá sa násobí počtom prekotvení do obvodového plášťa. Keďže tento počet môže byť vysoký, je nevyhnutné mať premyslené aj takéto detaily kotvenia, aby nevznikla zbytočne veľká ochladzovaná plocha. To však neznamená, že sa dá ubrať z kotviacich prvkov. Odvetraná fasáda má svoju váhu, preto treba navrhnúť staticky správny spôsob kotvenia a zohľadniť materiál, do ktorého sa bude fasáda kotviť.

Rozhodujte sa správne

Pri rozhodovaní je veľmi dôležité vybrať si taký materiál, ktorý bude dotvárať celkový vzhľad objektu a spolupôsobiť s ostatnými prvkami na fasáde. Mali by ste sa predovšetkým rozhodnúť, či chcete materiál s vyššími nárokmi na údržbu, alebo nie. Toto všetko vás v budúcnosti môže stáť ďalšie investície a čas.

V prípade vetranej fasády sa inštalácia fasádnych dosiek neinštaluje priamo na murivo, ale sú namontované na nosnej konštrukcii. V dôsledku toho sú konštrukčne oddelené izolácie. Medzi komponentmi sa tým vytvorí ventilačný priestor, ktorý môže spoľahlivo regulovať rovnováhu vlhkosti v budove.