Kontakt

 

Wall Systems, S.R.O.

Letná 11, 059 01 Spišská Belá
Tel.: +421/ 902 239 404, +421/ 907 396 982
E-Mail: info@wallsystems.sk

Okresný súd v Prešove, oddiel sro, vložka č.:33926/P
IČ: 50 597 604
DIČ: 2120416969
IČ DPH: SK2120416969
Bankové spojenie: TATRA BANKA, č.ú.: SK 65 1100 0000 0029 4403 6149

Dávid Martiček
konateľ

Martin Chovanec
Konateľ