Pri revitalizácií bytových domov zabezpečíme všetko potrebné od zateplenia až po financovanie.

 

Pod pojmom revitalizácia sa rozumie obnova, či oživenie opotrebovaných bytových domov, ktoré už nevyhovujú súčasným požiadavkám na bývanie.

 

Výhody revitalizácie bytových domov

  • Ročná úspora nákladov na vykurovanie 40 – 50 %
  • Moderný vzhľad budovy
  • Zvýšená kvalita bývania
  • Zvýšená budúca hodnota bytu

Ak máte záujem o revitalizáciu bytového domu, naváhajte nás kontaktovať